Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi


Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi


Son güncelleme tarihi: 31.10.2018

İşbu sözleşmede,   Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("billionaireroses.com"), kişisel bilgilerini doldurup, kayıt yaptıran üyelerimiz ("ÜYE"),

Billionaire Roses  (Tuna doğan ) 'in tescilli markası www.billionaireroses.com ("billionaireroses.com") olarak adlandırılacaktır.


Lütfen, Billionaire Roses  (Tuna doğan )'ı ( www.billionaireroses.com) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") sorumlu değildir. Billionaire Roses  (Tuna doğan ), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer Billionaire Roses  (Tuna doğan )'ı ( www.billionaireroses.com) web sayfası için de geçerlidir.

 Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com "), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu internet sitesi  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ")'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com "), bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

ÜYE,  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") internet sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ")'nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir.

 Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Websiteniz markası ve diğer markalar,  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") 'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") hesabının gerek  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") 'yı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ")'nın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com "), kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

ÜYE'nin  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ")'ya bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Yine Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") 'un ÜYE'nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın  Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com ") tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 Billionaire Roses  (Tuna doğan ) ("www.billionaireroses.com "), dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte üyelik ve kullanıcı sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.